úterý 29. dubna 2008

V Reinu byly poprvé uvedeny ztracené Janáčkovy fugy

Na slavnostním koncertu v klášteře Rein u Štýrského Hradce byly poprvé veřejně uvedeny tři klavírní fugy Leoše Janáčka, které byly považovány za ztracené a byly objeveny až letos v klášterní knihovně. Fugy v provedení vídeňského klavíristy Christiana Lamboura byly již v neděli v Reinu nahrány pro rakouskou veřejnoprávní stanici ORF.

Fugy byly na přelomu roku náhodně nalezeny v knihovně cisterciáckého kláštera v jihorakouském Štýrsku. Jejich pravost potvrdil Jakob Knaus, předseda Společnosti Leoše Janáčka, která sídlí ve švýcarském Bernu. Podle něj se fugy dostaly do majetku kláštera zřejmě v roce 1891. Tehdy zemřel brněnský sběratel fug Josef Chmelíček a celou svou sbírku, v níž bylo na 1500 fug, odkázal právě Reinu, kde často pobýval.

Hudební historikové věděli, že Janáček napsal i fugy, žádné se však nedochovaly. V dopisech své přítelkyni a pozdější manželce Zdeňce z Lipska, kde studoval v letech 1879-80, se zmiňuje o celkem 14 fugách, které tam vytvořil. Dokonce uvádí, že tři z nich musel přepsat, aby byly lépe čitelné.

Možná jsou to ony tři, které byly teď objeveny v Rakousku a které se dochovaly právě díky tomu, že byly přepsány, domnívá se Knaus. O všech fugách se totiž dosud mělo za to, že jejich originální rukopisy zničil sám Janáček, když ve zlém Lipsko opouštěl.

Žádné komentáře: